hem

Referenser och inspirationsbilder!
foto Barbro Holmlund där ej annat anges!
 Svenskt bidrag till Chelsie Flower Show 2009, Ulf Nordfjäll. 

 


Vi arbetar också med gamla trädgårdsmiljöer. Det här är trädgården vid Göthlinska
gården i Nora på 1890-talet när den förmodligen var som vackrast.
Foto från slutet av 1800-talet


Kanske såg trädgården i Nora ut så här, här är förslaget som växte fram ur studierna
av gamla dokument.

Illustration Kristina Bäärnhielm

Vi har nyss avslutat ett arbete om Viby prästgårdsträdgård på 1850-talet, del av ett
EU-projekt omkring Vibysjön.

Så här såg det ut vid Viby prästgård vid slutet av 1800-talet.

Trädgårdskursen- rita din egen trädgård, i början av mars 2011 hölls på
Nasta herrgård i Örebro i en inspirerande miljö!

Vi arbetade intensivt och det blev resultat! Alla deltagare åkte hem med en
genomarbetad planritning.

Handledning!